Syyskokous ja pikkujoulut

Pikkujouluaika se jo häämöttää, joten eiköhän pidetä ensi torstaina perinteikkäät pikkujoulut kiilahuoneella skellarissa. Tarjolla kokous, boolia ja ehkä pientä suuhunpantavaa.

Ei-turkulainen osakunta ETO ry
Syyskokous 2011
Aika: 26.01.2012 klo 18:00
Paikka: Kiilahuone/TTY

1. Kokouksen aloitus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Raha-asiat

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Toimintakertomus

Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus  

9. Tilinpäätös

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  

10. turku-excu ja kevään toiminta

Päätetään ainakin alustavasti päivä turku-exculle

11. META

12. Kokouksen päättäminen