Kevätkokouksen 2012 pöytäkirja

Läsnä:
Ville Nousiainen
Jarno Vesterinen
Santtu Laine
Joni Väisänen
Markus Vanhanen
Sami Vihervaara
Jaso Jaakkola
Emmi Hallikainen
Henri Eloranta
Visa Keinänen
Tytti Kosola
Eero Pruuki
Jaakko Airasmaa
Masi Kajander
Tommi Sotka

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Ville Nousiainen avasi kokouksen 16:00.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Masi Kajander esitti puheenjohtajaksi Jarno Vesteristä.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarno Vesterinen.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Santtu Laine esitti sihteeriksi Masi Kajanderia.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Masi Kajander.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Visa Keinänen esitti pöytäkirjantarkastajiksi Jaso Jaakkolaa ja Sami Vihervaaraa. Jarno Vesterinen esitti ääntenlaskijoiksi edellämainittuja pöytäkirjantarkastajia.

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaso Jaakkola ja Sami Vihervaara. Valittiin pöytärkirjantarkastajat myös ääntenlaskijoiksi.

5. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätään kohta 9. KIILAHUONEEN SIIVOUS. Hyväksytään esityslista muutoksin.

7.1 YHDISTYKSEN HALLITUKSEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2012–2013

Esitettiin hallitukseen seuraavia henkilöitä: Jaakko Airasmaa, Henri Eloranta, Jaso Jaakkola, Masi Kajander, Visa Keinänen, Tytti Kosola, Eero Pruuki ja Sami Vihervaara

Valitaan hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt.

7.2 YHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2012–2013

Masi Kajander esitti Santtu Lainetta toiminnantarkastajaksi.

Valittiin Santtu Laine toiminnantarkastajaksi.

8.1 YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION ESITTELY KAUDELLE 2012–2013

Toimikauden 2011–2012 puheenjohtaja Ville Nousiainen esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja Santtu Laine talousarvion.

8.2 YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN SUURUUS.

Masi Kajander esitti jäsenmaksuksi viittä euroa. Jaakko Airasmaa kannatti.

Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2012 viisi euroa.

8.3 YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TOIMIKAUSILLE 2010, 2011 JA 2012 JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Esitys: Pyöritellään peukaloita.

Santtu Laine esitteli vuoden tulo- ja kulurakenteen.

Pöydätään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

9. KIILAHUONEEN SIIVOUS

Esitys: Velvoitetaan hallitus järjestämään kiilahuoneen siivous ennen pikkujouluja.

Päätettiin esityksen mukaan.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kalja on hyvää.

Mannisen Ville on kiva heppuli.

Masi on liikaa turussa.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:35.