Yleiskokous I/2013

Minulla on suuri ilo ja kunnia kutsua kaikki Ei-turkulaisen osakunnan jäsenet kevätkokoukseen. Paikan päällä voitte tutustua vuoden toimintasuunnitelmaan ja toimintaamme tarkemmin. Tervetuloa!

Ei-turkulainen osakunta ETO ry.
Kevätkokous
Aika: 17.9.2013 klo 16:00
Paikka: Kiilahuone

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Esityslistan hyväksyminen

7.1 Yhdistyksen hallituksen valinta toimikaudelle 2013-2014

7.2 Yhdistyksen toiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2013-2014

8.1 Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely kaudelle 2013-2014

8.2 Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus

8.3 Yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen toimikaudelle 2013
ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen